Curs d'introducció a la programació de videojocs amb SFML

Precio: 70€
Precio descuento: 50€*
Fecha: 05/02/18 al 09/02/18
Horario: 09:30 a 14:00
Créditos: 1 ECTS
Clase: B5S201

Curs d'introducció al desenvolupament de videojocs amb Unity 3D

Precio: 120€
Precio descuento: 95€*
Fecha: 29/01/18 al 09/02/18
Horario: 09:30 a 14:00
Créditos: 2 ECTS
Clase: B5S202

Curso avanzado al desarrollo de videojuegos con Unity 3D

Precio: 150€
Precio descuento: 130€*
Fecha: 29/01/18 al 09/02/18
Horario: 09:00 a 15:00
Créditos: 2 ECTS
Clase: B5S101